പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരില്‍ തിരുമേനി അനുസ്മരണം | ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് പൗവ്വത്തില്‍