സഭ ഒന്നേയുള്ളു; രണ്ട് വിഭാഗമില്ല | ഡോ. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ബര്‍ണബാസ്