1969-1973 ബാച്ച് സെമിനാരി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പഴയസെമിനാരിയില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നു

കോട്ടയം ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരി 1969-1973 ബാച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പഴയസെമിനാരിയില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന് ഓര്‍മ്മകള്‍ അയവിറക്കി പുതിയ തലമുറയോട് സംവദിച്ചപ്പോള്‍