മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരുടെ പുതിയ ഭദ്രാസനങ്ങൾ

d

കൊല്ലം – അഭി. ജോസഫ് മാർ ദീവന്നാസ്യോസ്
ഇടുക്കി – അഭി. സഖറിയ മാർ സേവേറിയോസ്
മാവേലിക്കര – അഭി. എബ്രഹാം മാർ എപ്പിഫാനിയോസ്
ചെങ്ങന്നൂർ – അഭി. മാത്യൂസ് മാർ തീമോത്തിയോസ്
കോട്ടയം – അഭി. യൂഹാനോൻ മാർ ദീയസ്കോറോസ്
കുന്നംകുളം – അഭി. ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്
മലബാർ – അഭി. ഗീവർഗീസ് മാർ പക്കോമിയോസ്
അഹമ്മദാബാദ് – അഭി. ഗീവർഗീസ് മാർ തെയോഫിലോസ്
ബത്തേരി – അഭി. ഗീവർഗീസ് മാർ ബർണബാസ്
കൽക്കട്ട – അഭി. അലക്സിയോസ് മാർ യൗസേബിയോസ്
മദ്രാസ് – അഭി. ഗീവർഗീസ് മാർ പീലക്സിനോസ്
SW അമേരിക്ക – അഭി. തോമസ് മാർ ഈവാനിയോസ്
UK, Europe, Africa – അഭി. എബ്രഹാം മാർ സ്തേഫാനോസ്