ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ കൂറിലോസ് തലക്കോട് സെന്‍റ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ചാപ്പലില്‍ ചെയ്ത പ്രസംഗം