തൊഴിയൂർ മലബാർ സ്വതന്ത്ര സുറിയാനി സഭാ ആസ്ഥാനത്ത് പ. കാതോലിക്കാ ബാവയ്ക്ക് സ്വീകരണം