മലങ്കര അസോസിയേഷനില്‍ ഫാ. ടി. ജെ. ജോഷ്വാ ചെയ്ത ധ്യാന പ്രസംഗം