ഡോ. മാത്യൂസ് മാര്‍ സേവേറിയോസ് ഫാ. ടി. ജെ. ജോഷ്വായെ സന്ദര്‍ശിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടി