പ. പൗലോസ് രണ്ടാമന്‍ ബാവായ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട റഷ്യന്‍ വിശുദ്ധ മത്രോണയുടെ കബറിടത്തില്‍ നിന്നും ഫാ. ഡോ. ബിജേഷ് ഫിലിപ്പ്