നിഷ്കളങ്ക തേജസ്സ്: പ. പൗലോസ് ദ്വിതീയന്‍ ബാവായുടെ ജീവിതം ചരിത്രത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം