പ. കാതോലിക്കാ ബാവായെ ഡോ. പോള്‍ മണലില്‍ അനുസ്മരിക്കുന്നു