സഭയെ വിഭജിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല / ഡോ. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ യൂലിയോസ്