വട്ടിയൂർക്കാവ് പള്ളിയിൽ നടന്ന ഫാ. മാത്യു ജോണ്‍ അനുസ്മരണം