ധ്യാനചിന്തകൾ (കോവിഡ് 19) / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

#ധ്യനചിന്തകൾ#COVID19 (23/07/2020)

Gepostet von H.G Dr. Gabriel Mar Gregorios Metropolitan am Donnerstag, 23. Juli 2020