പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ പരുമല സെമിനാരിയിൽ വി. കുർബാന അർപ്പിച്ചു

പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ പരുമല സെമിനാരിയിൽ വി.കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കുന്നു.

Gepostet von GregorianTV am Mittwoch, 5. Februar 2020