പരിശുദ്ധ ബാവതിരുമേനിയുടെ ദനഹാ പെരുന്നാൾ സന്ദേശം

പരിശുദ്ധ ബാവതിരുമേനിയുടെ ദനഹാ പെരുന്നാൾ സന്ദേശം

Gepostet von Indian Orthodox Sabha-Media Wing am Sonntag, 5. Januar 2020