ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ 15 കോടിയുടെ പുനരുത്ഥാന പദ്ധതി നടപ്പാക്കും