സുറിയാനിസഭാ വാർഷികപ്പിരിവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 1936

  • പേര്: സുറിയാനിസഭാ വാർഷികപ്പിരിവ്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1936
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 186-നു മുകളിൽ
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ/ഓൺലൈൻ വായനാകണ്ണി: കണ്ണി
  • ഡൗൺലോഡ് കണ്ണി: കളർ സ്കാൻ (20 MB)