കുരിശിലെ നിലവിളി / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

Editorial, April 2019, Malankarasabha,