സുസമ്മ കോശി ഇലഞ്ഞിക്കൽ നിര്യാതയായി

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രിKoshy Mathew ( ഇലഞ്ഞിക്കൽ ഷാജി) വിന്റെ മാതാവ് സുസമ്മ കോശി ഇലഞ്ഞിക്കൽ ,(79) കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു.