ലോകസഭാ കൗണ്‍സില്‍ സപ്തതി നിറവില്‍ / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍