സൈനിക ഐക്യദാർഢ്യ ദിനാചരണം

അൽ-ഐൻ : രാജ്യത്തിന്റെ 69-​‍ാം റിപ്പബ്ളിക്ക് ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ജനുവരി 26 വെള്ളിയാഴ്ച,  അൽ-ഐൻ സെന്റ് ഡയനീഷ്യസ് ഓർത്തഡോക്സ് യുവജനപ്രസ്ഥാനം ‘സൈനിക ഐക്യദാർഢ്യ ദിനം’ ആചരിച്ചു.
സഭയുടെ സന്താനം വീരമൃത്യു വരിച്ച ലാൻസ് നായിക്ക് സാം ഏബ്രഹാമി നെ അനുസ്മരിക്കുകയും നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ‘സൈനിക ഐക്യദാർഢ്യ പ്രതിജ്ഞ’ ചെയ്തു.