വി. യൂഹാനോൻ മാംദാനയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ

കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്കിന് ഏറ്റവും അടുത്തുളള ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയമായ പടമുഗൾ സെന്റ് ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ദേവാലയത്തിൽ വി. യൂഹാനോൻ മാംദാനയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ ജനുവരി 6,7 തീയതികളിൽ കൊണ്ടാടുന്നു.