മാലാഖാവൃന്ദങ്ങള്‍ / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

malakha_vrindhangal.ps