പരുമല തിരുമേനി എന്ന പ്രചോദകന്‍ / ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ്