പരുമല തിരുമേനി നവോത്ഥാന നായകന്‍

പരുമല തിരുമേനിയുടെ പരിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപന സപ്തതിയോടനുബന്ധിച്ച് അഴിപ്പുരയിൽ നടന്ന ഗ്രിഗോറിയൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപന സന്ദേശം ബ്രഹ്മശ്രീ അക്കീരമൺ കാളിദാസ ഭട്ടതിരി നൽകുന്നു.