Entertainment Spirituality / Fr. Dr. John Thomas Karingattil

Entertainment spirituality…!!!
Editorial, Malankarasabha Magazine, June 2017