പഠനോപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കി

ഡല്‍ഹി ഭദ്രാസന യുവജനപ്രസ്ഥാനം ആരാവല്ലി സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു