കാഴ്ചയുടെ അവിസ്മരണീയത / ഡോ. എം. എസ്. അലക്സാണ്ടര്‍

kurichy_bava_embaam

പ. ഗീവര്‍ഗീസ് ദ്വിതീയന്‍ ബാവായെ (കുറിച്ചി ബാവാ) എംബാം ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം. (മലങ്കരസഭ മാസിക, 2016 ഡിസം. ലക്കം)