പ. ബസ്സേലിയോസ് ഗീവർഗീസ് പ്രഥമൻ ബാവായുടെ ഒാർമ്മപ്പെരുന്നാൾ

vallikkattu_perunnal vallikkattu_perunnal_1

മലങ്കരയുടെ രണ്ടാമത്തെ കാതോലിക്കാ പരിശുദ്ധ ബസ്സേലിയോസ് ഗീവർഗീസ് പ്രഥമൻ ബാവായുടെ 88-)o ഒാർമ്മപ്പെരുന്നാൾ വാകത്താനം വള്ളിക്കാട്ട് ദയറായിൽ ഡിസംബര്‍ 10 മുതല്‍ 17 വരെ