ഡോ: മാത്യൂസ് മാർ സേവേറിയോസിന്‍റെ മെത്രാഭിഷേക രജത ജൂബിലി

severios_jubileee

ഡോ: മാത്യൂസ് മാർ സേവേറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ മെത്രാഭിഷേക രജത ജൂബിലി ആഘോഷം ഡിസംബർ 18 ഞായർ 3 മണിക്ക്