എത്യോപ്യന്‍ പാത്രിയര്‍ക്കീസ് മലങ്കരസഭ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു

ethiopian_patriarch

 

മലങ്കര – എത്യോപ്യന്‍ സഭകള്‍ / ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ്