സഭാജ്യോതിസിന്‍റെ ചരമ ദ്വിശതാബ്ദി സമ്മേളനം 20-ന് കുന്നംകുളത്ത്

pulikkottil-i_bi_centenarypulikkottil_200