സരിത വിഹാർ പള്ളിയിൽ ബാലസമാജ സമ്മേളനം

img-20161016-wa0019

സരിത വിഹാർ സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോൿസ് പള്ളിയിൽ നടന്ന ബാലസമാജ സമ്മേളനം