പ. ദിദിമോസ് ബാവായെ ശുശ്രൂഷിച്ച വ്യക്തിയുടെ അമ്മയുടെ മരണവിവരമറിഞ്ഞ് പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ ഭവനത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍

IMG_5277 IMG_5278 IMG_5280

 

പ. ദിദിമോസ് ബാവായെയും പ. പൗലോസ് രണ്ടാമന്‍ ബാവായെയും ദേവലോകത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ച വിപിന്‍റെ അമ്മയുടെ മരണവിവരമറിഞ്ഞ് പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ തിരക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് ഭവനത്തില്‍ ഓടിയെത്തിയപ്പോള്‍.