അനൂപ് ജേക്കബും കുടുംബവും പരുമലയിൽ

anoop_parumala

പിറവം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ച മു൯ മന്ത്രിയും കേരളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അനൂപ് ജേക്കബും കുടുംബവും പരുമലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ…..