ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ കൂറിലോസിന്‍റെ മെത്രാഭിഷേകത്തിന്‍റെ 25-ാം വാര്‍ഷികം

coorilos_meeting

mar_coorilos_news1

mar_coorilos_news

mar_coorilos_news2

mar_coorilos_news3

mar_coorilos_news4