പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ ഓർമപ്പെരുന്നാളിന് കൊടിയേറി

dukron0_pampadypampady_perunnal_2016 Pampady Thirumeni PampadyThirumeni