ഫാ. ഡോ. ജോൺസ് ഏബ്രഹാം കോനാട്ട്ശു ശ്രൂഷകസംഘം വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

fr_konat

അഖില മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ശുശ്രൂഷകസംഘം (എ.എം.ഒ.എസ്.എസ്.) വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫാ. ഡോ. ജോൺസ് ഏബ്രഹാം കോനാട്ട്