പുന്നമൂട് സെന്‍റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് പള്ളിയുടെ കുരിശടിയുടെ കൂദാശയും സപ്തതി സ്മാരക ഗേറ്റിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനവും

IMG_6955 IMG_6930 IMG_6977

മാവേലിക്കര പുന്നമൂട് സെന്‍റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് പള്ളിയുടെ കുരിശടിയുടെ കൂദാശയും സപ്തതി സ്മാരക ഗേറ്റിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനവും ജോഷ്വാ മാര്‍ നിക്കോദിമോസ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.