ആറാം കല്പന

പിറന്ന മണ്ണിൽ ജീവിക്കുവാനായി പറങ്കിക്കെതിരെ പോരാടിയ ധീര ദേശാഭിമാനികളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് Oxious Cinemasന്റെ ബാനറിൽ Orthodox Vishvaasa Samrakshakan നിര്മിച്ച ഷോര്ട്ട് ഫിലിം ആറാം കല്പനയുടെ 1st look teaser

 
രചന, സംവിധാനം – ജിൻസണ്‍ മാത്യു
ക്യാമറ – ചരണ്‍, സിബി
എഡിറ്റിംഗ്  – kksp