കറ്റാനം വലിയപള്ളി പെരുന്നാള്‍ കൊടിയേറ്റ്‌

കറ്റാനം വലിയപള്ളി പെരുന്നാള്‍ കൊടിയേറ്റ്‌ ഫാ .ജേക്കബ്ബ്‌ ജോണ്‍ കല്ലട നിർവഹിച്ചു. ഫാ. ഷിജി കോശി ഫാ. ജോണ്‍ ജേക്കബ്‌ എന്നിവർ സഹകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. www.ststephensocymkattanam.blogspot.in