ജിജി തോംസണ്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആകാന്‍ സാദ്ധ്യത

jiji_thomsun