പ. മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ ദോഹ പള്ളിയില്‍ വി. കുര്‍ബാനമദ്ധ്യേ ചെയ്ത പ്രസംഗം