പ. കാതോലിക്കാ ബാവായെ മിസോറാം ഗവര്‍ണര്‍ പി. എസ്. ശ്രീധരന്‍പിള്ള അനുസ്മരിക്കുന്നു