കട്ടച്ചിറ പള്ളിക്കേസ് വിധി: ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ യൂലിയോസിന്‍റെ പ്രതികരണം