ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ പ്രതിഷേധിച്ചു

mosc_cherai-church