ഓർഡർ ഓഫ് സെന്റ്.ജോർജ്’ ബഹുമതി മെറിൻ ജോസഫ് ഐ.പി.എസ് ന്

merin_joseph_IPS

ചന്ദനപള്ളി വലിയപള്ളി പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയ ‘ഓർഡർ ഓഫ് സെന്റ്.ജോർജ്’ ബഹുമതിക്ക് ഈ വർഷം അർഹയായിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ല പോലീസ് മേധാവി ശ്രീമതി.മെറിൻ ജോസഫ് ഐ.പി.എസാണ് .ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും 10,001 രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണ് ബഹുമതി.സാമൂഹിക സംസ്കാരിക രംഗത്ത് വ്യക്തി മുദ്ര പതുപ്പിച്ചവർക്ക് വി.ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെ നാമധേയത്തിൽ നല്കി വരുന്ന ബഹുമതിയാണ് ‘ഓർഡർ ഓഫ് സെന്റ്.ജോർജ് ‘..