പുതിയ വൈദീക ട്രസ്റ്റിയായി ഫാ. എം. ഒ. ജോണും അൽമായ ട്രസ്റ്റിയായി ജോർജ് പോളും വിജയിച്ചു

IMG-20170301-WA0219Association_2017_March_64Association_2017_March_60Association_2017_March_61Association_2017_March_62Association_2017_March_63Association_2017_March_64Association_2017_March_65Association_2017_March_66Association_2017_March_67Association_2017_March_68Association_2017_March_69

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പുതിയ വൈദീക ട്രസ്റ്റിയായി ഫാ. എം. ഒ. ജോണും അൽമായ ട്രസ്റ്റിയായി ജോർജ് പോളും വിജയിച്ചു. ജോൺ അച്ചന്റെ ഭൂരിപക്ഷം എതിർ സ്ഥാനാർഥി നേടിയ ആകെ വോട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ.

1446_864_1930_18708_94_1934_1564972_1480_1676_2776

Malankara Association Voting pattern for Priest Trustee

Fr Dr M O John : 2383
Fr Dr Johns Abraham : 1124

Margin. 1259
Diocese, M O John Achen, Konattu Achen
Mcm. 75- 62
TVM. 81-41
Kollam. 168 – 30
KTr.plr. 124 -39
Adur. 155- 27
Thumpamon 203 -41
Mavelikara. 146- 21
Chenganur. 139-25
Niranam 199- 47
Nilackal. 64- 36
Kottayam & ctl 146- 122
Idukki. 61 -26
Kandanadu W. 18- 85
Kadanad. E. 39- 52
Angamaly. 18 – 55
Kochi. 46- 67
Thrissur . 11- 46
Kunamkulam. 31- 48
Malabar. 104 – 64
Sl. Btry. 75 – 38
Madars. 59-16
Brahmawar . 66- 4
Bangalore . 79- 11
Bombay. 67- 24
Kolkata. 63-8
Delhi. 75- 31
Ahmd, UK & EU. 61 – 25
S.America. 35 – 10
E America. 18-8

Name Of Diocese George Paul Roy Muthoot

Managing Committee 68 73
Adoor – Kadampanad 79 90
Ahmedabad + UK + Europe 35 53
Ankamali 60 22
Bangalore & Bombay 1        73 24
Bombay 2      51 48
Brahmavar 37 37
Calcutta 46 28
Chengannur 110 75
Delhi 62 46
Idukki 29 59
Kandanad – East 68 24
Kandanad – West 43 61
Kochi 53 62
Kollam 131 75
Kottarakkara – Punalur 46 95
Kottayam 153 117
Kunnamkulam 22 58
Madras 37 42
Malabar 53 122
Mavelikkara 109 49
Nilackal 27 74
Niranam 157 102
North East America 31 15
South West America 17 10
Sulthan Bathery 37 76
Thiruvananthapuram 70 75
Thrissur 8 50
Thumpamon 122 151

Total 1834 1813
Note: Figures may change and not official